MTLC mengumumkan pensijilan penyiapan untuk standard ISO14001:2015

MTLC mengumumkan penyiapan pensijilan untuk piawaian ISO14001:2015, menandakan pencapaian penting dalam komitmen syarikat terhadap amalan pembuatan yang mampan dan bertanggungjawab.

ISO14001 ialah piawaian yang diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk sistem pengurusan alam sekitar.Ia menetapkan keperluan untuk organisasi mengurus tanggungjawab alam sekitar mereka dengan cara yang sistematik dan berkesan, membolehkan mereka mengurangkan kesan alam sekitar dan meningkatkan prestasi kemampanan mereka.Dengan penyempurnaan pensijilan ini, MTLC telah menunjukkan bahawa ia telah melaksanakan sistem pengurusan alam sekitar yang berkesan, yang membolehkannya mengenal pasti dan mengurus risiko dan peluang alam sekitarnya.

Proses pensijilan melibatkan audit menyeluruh terhadap operasi, sistem dan prosedur MTLC, yang dijalankan oleh badan pensijilan bebas.Audit ini termasuk semakan dasar alam sekitar MTLC, serta penilaian prestasi alam sekitar syarikat dalam bidang seperti penggunaan tenaga dan sumber, pengurusan sisa, dan pencegahan pencemaran.Pensijilan MTLC kepada standard ISO 14001 memberikan jaminan kepada pelanggan, pihak berkepentingan dan badan kawal selia bahawa syarikat komited untuk meminimumkan kesannya terhadap alam sekitar dan ia beroperasi dengan cara yang bertanggungjawab dan mampan.Ia juga menunjukkan bahawa MTLC komited untuk peningkatan berterusan dalam prestasi kemampanannya, yang akan membantu syarikat untuk kekal berdaya saing dalam pasaran yang semakin mementingkan alam sekitar.

Pensijilan ISO 14001 hanyalah salah satu daripada banyak langkah yang telah diambil oleh MTLC untuk meningkatkan prestasi kemampanannya.Kami juga telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk mengurangkan kesan alam sekitar, seperti meningkatkan kecekapan tenaga, mengurangkan sisa。

Pensijilan MTLC kepada standard ISO 14001 adalah pencapaian penting yang menonjolkan komitmen syarikat terhadap kemampanan dan amalan pembuatan yang bertanggungjawab.Dengan melaksanakan sistem pengurusan alam sekitar yang berkesan, MTLC telah menunjukkan dedikasinya untuk meminimumkan kesan alam sekitar dan meningkatkan prestasi kemampanannya, di samping memberikan jaminan kepada pelanggan dan pihak berkepentingan bahawa ia beroperasi dengan cara yang bertanggungjawab dan mampan.

berita1-(1)


Masa siaran: Feb-16-2023